Chinese les

Chinese les

Naar aanleiding van de wet Passend Onderwijs, is Polygoon enige tijd geleden gaan kijken naar mogelijkheden om ook aan de leerbehoefte van plus klassers een nog betere invulling te geven.
Er bestond behoefte aan een gestructureerde activiteit voor leerlingen van groep 5 t/m 8 die op school én tijdens schooltijd zou kunnen plaatsvinden. Dit als aanvulling op het bestaande Passend Onderwijs zoals al in de groepen wordt gegeven en eventueel als aanvulling op het Talentenlab.
In het verleden is er de mogelijkheid geboden om een andere taal te leren, maar hierbij was de school zeer sterk afhankelijk van ouders waardoor het structurele karakter ontbrak.
Vandaar dat er gekeken is naar de mogelijkheid om een vreemde taal aan te bieden op Polygoon waarbij rekening wordt gehouden met zaken als:

  • Top-down leermethode
  • “Leren leren”
  • Cultuur aspecten
  • Structureel aanbod met docent

We zijn blij u te kunnen vertellen dat Polygoon in het Chinees Leercentrum en het Confucius instituut te Leiden een organisatie heeft gevonden die in deze behoefte kan voorzien.

Het Chinees Leercentrum is koploper als het om Chinese lessen voor meer- en hoogbegaafde kinderen gaat. Veelal vinden de leerlingen de taal lastig, maar de cultuur is altijd boeiend. Deze combinatie zorgt ervoor dat de kinderen lastige leerstof moeten ”leren leren”, en de Chinese les aantrekkelijk blijven vinden. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de rijke Chinese cultuur die niet alleen de taal maar ook het dagelijks leven beïnvloedt. Het Chinees Leercentrum maakt gebruik van leuke inspirerende lesboeken die uitnodigen om de stof op te nemen. Ook wordt er in de lesmethode veel met gebaren en klanken gewerkt voor het leren van de taal. Deze methode sluit goed aan bij de methode waarop het Nederlands op Polygoon wordt onderwezen.

Het Chinees Leercentrum heeft aangegeven een docent voor Polygoon beschikbaar te hebben die het onderwijs kan verzorgen. Sinds oktober 2015 is Polygoon hier mee van start gegaan. Op dit moment zijn er drie groepen van in totaal ongeveer 33 leerlingen die een uur per week Chinese les volgen onder begeleiding van een Chinese vakdocent.