Kunst en cultuur

Cultuuronderwijs is terug te vinden in het dagelijks lesprogramma. In het schooljaar 2016 -2017 is Polygoon gestart met het Muziekonderwijs een impuls te geven. Streven is om in de komende  vier jaar op Polygoon een schoolleerorkest en een schoolkoor te hebben.

Regelmatig komen de kinderen gedurende het schooljaar in aanraking met Kunst en Cultuur, in de vorm van voorstellingen en workshops. Vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 maken kinderen kennis met de artistieke en culturele wereld door te kijken, te ervaren en zelf te doen.

De school heeft twee cultuur coördinatoren. Zij bepalen samen met het team voor welke onderdelen van Collage, een creatief cultureel initiatief van ASG, de school gaat inschrijven.