Passend onderwijs

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs regelt dat scholen de zorgplicht hebben om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel van de wet is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Om dat voor elkaar te krijgen werken alle Almeerse schoolbesturen samen met de coöperatie Passend onderwijs Almere. Het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep maakt deel uit van de ledenraad van de coöperatie en neemt deel aan de Algemene ledenvergadering.

Passend Onderwijs Almere

Onderwijs in de wijk
In Almere krijgen kinderen zoveel mogelijk onderwijs in de eigen wijk. Daarnaast werkt iedere school continue aan de eigen basiskwaliteit.