Belangrijke adressen

Belangrijke adressen

Almeerse Scholengroep (ASG)
Clusterdirecteur Arnica Derkink  
Randstad 20 31    
1314 BC Almere      
036-5406363

bestuurssecretariaat@asg-almere.nl

Inspectie 
Postbus 2730
3500 GS Utrecht     
Info@owinsp.nl      
www.onderwijsinspectie.nl         

Leerplichtambtenaar; Gemeente Almere afdeling onderwijs      
Postbus 200         
1300 AE Almere         
 036-5491561