Visie

Visie

Een veilig klimaat is de basisvoorwaarde om tot leren te komen. Polygoon is ruimdenkend, tolerant en creatief, er wordt met plezier gewerkt.
Wij bieden een optimale ontwikkeling van elk kind op basis van zijn of haar mogelijkheden.
We zorgen dat naast het leren van rekenen, taal, lezen en schrijven , de basisvaardigheden, ook aandacht besteed wordt aan sociale, emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Alle kinderen krijgen in ons onderwijsprogramma de basisstof aangeboden. Dat programma geeft aan wat per jaar, die week en die dag gedaan moet worden door alle kinderen (individueel, in groepen of klassikaal).

We gebruiken  de Cito – en de methode gebonden toetsen om te monitoren of onze verwachtingen uitkomen of dat we doelen en aanpak moeten wijzigen.

We werken met het Directe Instructie Model wat daarop aansluit. Op deze manier kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, motivatie en interesse. We werken in drie niveaugroepen: de basisinstructiegroep, de verlengde instructiegroep en de plusgroep) . Op deze manier kunnen wij de kinderen het best op maat (individueel) bedienen.  In onze school is er uitgebreide zorg voor alle leerlingen.
We stellen hoge eisen en hebben hoge verwachtingen. We proberen leerlingen mede-eigenaar te laten worden van hun leerproces. De kinderen kunnen, met name in de bovenbouwgroepen, duidelijk hun leerwensen aangeven.

De uitgangspunten

* De leerling is het uitgangspunt van het onderwijs, wij zijn kindgericht, de ouders worden betrokken en worden geacht betrokken te zijn.
* De relatie tussen leerlingen en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan ook niet af zonder de inbreng van de leerlingen we leren van elkaar en delen met elkaar.
* Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat worden zeer gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.
* Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.
* Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende  perspectieven.

Polygoon is een kleurrijke school, wat betekent dit?

Kleurrijk is ons gebouw, wij besteden veel aandacht aan creativiteit. Dit is zeker terug te zien wanneer je door de school loopt.