Logopedie

Logopedie

Logopedie op school

Wij hebben een samenwerking met het Logopediecentrum Almere. Bij logopedie op school gaat het om het bieden van ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling, spelling, ondersteuning bij dyslectische kenmerken, uitbreiding woordenschat, signaleren van taalontwikkelingsstoornissen,  screenen, diagnosticeren en/of behandelen van de kinderen.  De behandeling vindt plaats onder schooltijd, verwijzing voor behandeling/ondersteuning gaat via de Intern-begeleider en de huisarts.

http://www.logopediecentrum.nl/