Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Om het onderwijs op Polygoon van goede kwaliteit te houden werken wij met een kwaliteitscyclus (zie bijlage). Het hele jaar door werken wij systematisch om zo tijdig de juiste interventies te kunnen plegen waar nodig. Mocht u zich als ouder zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind ga dan gerust in gesprek met de leerkracht van uw kind of maak een afspraak met onze intern begeleider: Els Zoete,  e.zoete@polygoon.asg.nl.