Groepen

Wij werken met heterogene groepen 1/2 en daarboven waar mogelijk met homogene groepen.

Wanneer de leerlingaantallen daar aanleiding toe geven hebben wij soms combinatiegroepen. De gemiddeld groepsgrootte is op dit moment 25 leerlingen per groep. Wij streven ernaar niet meer dan 30 leerlingen in een groep te hebben.