Groep 7

De speerpuntvakken in groep 7 zijn: rekenen, begrijpend lezen/woordenschat en spelling. In groep 7 bereiden we ons voor op de entreetoets in mei. De toets is de opstap naar het voortgezet onderwijs. 
We doen het verkeersexamen in april (theorie) en in mei (praktijk).

Een jaar waarin we ons goed voorbereiden op het laatste jaar van de basisschool.