Groep 7

De speerpuntvakken in groep 7 zijn: rekenen, begrijpend lezen/woordenschat en spelling.  
We doen het verkeersexamen in april (theorie) en in mei (praktijk).

Een jaar waarin we ons goed voorbereiden op het laatste jaar van de basisschool.