Schooltijden

Schooltijden

Polygoon hanteert een continue rooster. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 1 t/m 8  vijf gelijke dagen school hebben van 8.30 tot 14.00 en dat zij tussen de middag een half uur lunchen met de groepsleerkracht.
Hiermee wordt de continuïteit voor de kinderen gewaarborgd en is er rust in de school

Ziekmelding

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 7.45 uur en 8.20 uur telefonisch door via 036-5376556. Spreek dan duidelijk de naam en groep van uw kind en de reden van afmelding.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op.