Makerspace

Makerspace

Dit is de ruimte waar het leerproces plaatsvindt. De ruimte is zo ingericht dat kinderen worden geïnspireerd tot denken, doen en delen. De leerlingen mogen gebruikmaken van alle mogelijkheden die de Makerspace biedt: van karton en duct tape tot aan STEAM-sets met motoren en sensoren. Ook is er een green wall voor het maken van video's en foto's en een heus podium voor het presenteren van het resultaat.
In de Makerspace werken we met STEAM-materialen. STEAM is een internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. In ons STEAM-aanbod komen al deze vakgebieden via onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd aan bod.