Ouderbetrokkenheid & huiswerk

Ouderbetrokkenheid & Huiswerk

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren) is het belangrijk dat u betrokken bent bij de het leren van uw kind en de activiteiten van de school. Vanuit de directie ontvangt u daarom maandelijks een nieuwsbrief. Van de leerkracht van uw kind ontvangt u twee wekelijks een update over wat er in de klas aan leerstof behandeld wordt en hoe u hier thuis nog extra aandacht aan kunt geven. Via de klassenouders kunt u zich opgeven om mee te helpen bij activiteiten op school (zie het kopje OR).  Vanaf groep 3 krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. In groep 3 is dit voornamelijk gericht op technisch lezen. In groep 4 komen hier de tafels bij (de tafel van 1 t/m 5 en 10) moeten de kinderen uit het hoofd leren. in groep 5 komen de tafels 6 t/m 9, 11, 12 erbij. Het is belangrijk dat de kinderen dit uit het hoofd leren voor hun verdere rekenontwikkeling. Vanaf groep 5 komen ook de spreekbeurten. In groep 6 komt topografie er bij. In groep 7 en 8 komen hier ook redactiesommen bij.
Met het huiswerk willen we de kinderen, naast het aanleren van de lesstof ook helpen een goede huiswerkattitude te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.