MR

MR

De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en personeel. In de nieuwe wet op de medezeggenschap is een duidelijk kader aangegeven waarin de MR instemmings- of adviesrecht heeft. Zij is daarmee het hoogste formele adviesorgaan van de school. Alle zaken betreffende de school zullen de MR passeren. Deze kunnen zowel door de ouders als het personeel worden ingebracht. Er hebben twee personeelsleden en twee ouders zitting in de MR.