Groep 8

In groep 8 borduren we verder op de aangeboden lesstof van groep 7. We besteden extra veel aandacht aan de rekenvaardigheden en begrijpend lezen.
Wij bieden de kinderen mogelijkheden om op hun eigen niveau hun ontwikkeling te laten zien.
Halverwege het schooljaar wordt het definitieve schooladvies gegeven en bereiden wij ons voor op de eindcito die in april wordt afgenomen.
In de laatste periode van het schooljaar gaan we op kamp en zijn wij druk bezig met allerlei activiteiten rondom de afsluiting van de basisschooltijd!