Groep 4

In groep 4 breiden we de categorieën van spelling uit met de achtervoegsels en gaat de meeste aandacht uit naar het oefenen met klankvoetwoorden. Bij rekenen leren de kinderen plus en min sommen tot de 100 en leren ze alle tafels van 1 tot en met 10.
Taal heeft veel verschillende opdrachten om de kinderen te leren goede zinnen te maken, waarbij gelet wordt op de volgorde van de woorden. De voorzetsels worden aangeleerd en het gebruik van hoofdletters.
Verder leren de kinderen zelfstandig hun opdrachten te lezen en te begrijpen. Groep 4 is de overgang van het alles samen doen van groep 3 naar het meer zelfstandig werken in groep 5.