Ons onderwijs

Ons onderwijs

Opbrengst gericht werken is op dit moment een trend. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat kinderen hun vermogens optimaal ontwikkelen, zodat ze na onze school kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs.
Wij willen bij de kinderen optimale leerresultaten bereiken en positieve attitudes ontwikkelen. Vanaf groep 1 toetsen wij de kinderen om te kijken waar ze zich bevinden en bespreken met ouders waar we willen zijn aan het eind van het schooljaar. Dit wordt in een contract, het leerrendement, aan het begin van jaar vastgelegd en in februari en juni geevalueerd. Daarbij mogen creatieve en sociale vaardigheden niet vergeten worden.