Contactmomenten

Contactmomenten

Wij vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders en verzorgers.
Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar een Meet & Greet voor ouders.

De ouders kunnen dan kennis maken met de leerkracht van hun kind maar ook met iedereen die bij ons op school werkt: dus ook met de gymdocent, de intern begeleider, de onderwijsassistentes, de directie, de administratie en de concierge. 

In oktober is de eerste ronde oudergesprekken, wij hanteren hierbij het leerrendementsformulier (portfolio) van uw kind. 

In februari is de tweede ronde van oudergesprekken voor de tussenevaluatie van de leerontwikkeling van uw kind. 

In juni/juli is de derde ronde van oudergesprekken voor de eindevaluatie van de leerontwikkeling van uw kind. 

De gesprekken vinden plaats in de middag, na schooltijd. Via Social Schools ontvangt u twee weken van te voren een uitnodiging om in te kunnen schrijven voor deze gesprekken.

 

U kunt medewerkers van onze school ook altijd via social schools een bericht sturen wanneer u vragen heeft.