Contactmomenten

Contactmomenten

Wij vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders en verzorgers. Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar een Meet & Greet voor ouders. De ouders kunnen dan zien en kennis maken met alles waar wij mee werken in de groepen.
In november zijn er de oudergesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd op verzoek van de leerkracht..
In februari krijgt u een uitnodiging voor de tussen evaluatie van de leerontwikkeling van uw kind. Aan het einde van het schooljaar geven wij een tweede leerrendementsformulier uit, en wordt u nogmaals uitgenodigd om de resultaten te bespreken. 

De voortgangsgesprekken vinden op Polygoon plaats in de middag na schooltijd. Via Social Schools ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken.

Voor zaken die niet dringend besproken hoeven te worden, kunt u de leerkracht ook mailen en deze zal dit andersom ook doen.
Voor andere zaken zal de leerkracht u bellen en eventueel een afspraak met u maken.