Onze school

Openbaar onderwijs in Almere

De Polygoon is een openbare school. Deze wordt sinds 1 augustus 1998 bestuurd door de Almeerse Scholengroep (ASG), voormalig BOO (ex. Artikel 82 gemeentewet). Op school en bij het gemeentehuis is een zgn. “Blauwe boekje” te krijgen waar e.e.a. is te vinden over deze bestuursvorm.

De onderwijskundige uitvoering van het beleid ligt in handen van de directie en de leerkrachten van de school.
Wel zijn er duidelijke richtlijnen waar wij ons aan moeten houden en daar worden wij ook op gecontroleerd.

De visie van het openbaar onderwijs heeft zich vertaald in de volgende uitspraak:

“ruimte om te groeien”.