BSO

De Parel

Bij Kindercentrum De Parel kan je als ouder rekenen op goede zorg voor uw kind. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop.

Wij vinden het voor de BSO kinderen ( Buitenschoolse opvang) van groot belang dat ze naar een dag op school lekker kunnen doen wat ze in hun vrije tijd willen ondernemen. Wij zorgen voor een utdagend naschoolls programma waar tijd zal zijn om te ontspannen, bewegen en te ontdekken via leuke activiteiten en workshops.En tegelijk willen wij hen uitdagen om te ontwikkelen tot initiatief rijke, zelfstandige en sociale jongeren. 

Voor meer informatie: www.kindercentrumdeparel.nl

Facebook logo