Ouders

Ouders

Eén van de speerpunten van Polygoon is didactisch partnerschap of “ouderbetrokkenheid”. Dit betekent dat wij als school met u als ouders samenwerken om ouders betrokken te houden bij de school en de leerontwikkelingen en resultaten van de kinderen. Zo werken wij met een leerrendement formulier.
Ouders kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de activiteiten van de ouderraad of meebeslissen over het beleid van de school in de medezeggenschapsraad. Voor een goede communicatie tussen school en thuisfront zetten wij Social Schools in. Op Social Schools staan alle nieuwtjes en belangrijke informatie over de school die u moet weten.