Peutergroep


 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging?

Op Polygoon gaan wij in samenwerking met Kindercentrum de Parel educatieve opvang bieden voor kinderen vanaf 3 jaar. Omdat de peutergroep op school komt is dit een doorgaande lijn voor de kinderen. Een bekende omgeving en een goede onderlinge afstemming tussen de pedagogisch medewerkster van de peutergroep en de leerkracht van de kleuterklas. Een veilig en vertrouwde omgeving voor kinderen. Wat een goede basis is voor het begin van de schoolcarrière.

Ieder kind is uniek dat is ons uitgangspunt. Wij kijken naar kinderen en hun ontwikkelingsbehoeften. Sommige kinderen zijn al op jonge leeftijd verder in hun ontwikkeling en hebben behoefte aan meer uitdaging. Andere kinderen hebben een ruime periode nodig om de overgang tussen de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn er de kleuters die eigenlijk liever wat langer willen peuteren.

Wat bieden wij met onze gecombineerde groep;
Het onderwijs vindt plaats volgens de lesmethode van Onderbouwd en Inzichtelijk. Voor de peuters is dit via het VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma van Kaleidoscoop. Deze methodes combineren wij om zodoende een passend onderwijs aanbod te kunnen bieden.

Wij stimuleren;  de taalontwikkeling, de denkontwikkeling, de motorische en creatieve ontwikkeling, de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De ontwikkeling van de peuters en kleuters worden gevolgd door middel van een observatiesysteem.

Om aan bovenstaande behoeften tegemoet te komen zijn wij tot deze gecombineerde groep gekomen. Wij zijn van plan om acht peuters twee ochtenden in de week mee te laten draaien met groep 1 van OBS Polygoon. Deze groep zal begeleidt worden door een leerkracht en een pedagogisch medewerkster. De leerkracht en de pedagogische medewerker versterken elkaar op deze manier. Zo is er veel tijd en begeleiding om in kleinere groepen te werken.  De leerkracht en pedagogisch medewerkster kunnen zo meer op het niveau van het kind aansluiten. Dit biedt weer ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen wij maatwerk leveren wat de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.

Uitgangspunten die wij meenemen in onze visie van deze groep zijn;

  • Zelfredzaamheid
  • Respect en waardering
  • Positief zelfbeeld
  • Ontwikkeling van de eigen talenten

Aangezien wij ons kunnen vinden in elkaars visie en beleid  en veel overeenkomsten hebben met Polygoon, hebben wij besloten om deze groep gezamenlijk te starten.

Dagindeling
Wij volgen het dagritme van de kleuterklas. Daarom werken wij ook met dagritmekaarten om de plus peuters en kleuters een zo goed mogelijk beeld te geven van wat wij  die dag gaan doen.

  • 8.30 uur start opdracht
  • 9.00 uur zelfstandig werken en kring activiteiten
  • Bewegingsactiviteiten
  • Eet en drink kring
  • Spelactiviteiten op het gebied van taal en rekenen.

Openingstijden;
8.30-12.00 uur op de dinsdag en donderdag gedurende 40 weken per jaar.

Peutergroep
Op de peutergroep zullen wij starten met educatieve opvang voor peuters van 3-4 jaar.
Dit zijn plekken voor 2 dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar.
Wij zijn een erkend kinderdagverblijf dat opgenomen is in het Landelijk Regisert Kinderopvang(LKR). Dat zorgt ervoor dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Als de kinderen 4 jaar worden,  zitten zij al in de groep die bekend voor hen is voor ze met de kinderen en leerkracht waarmee ze al een vertrouwensband hebben opgebouwd. De overdacht van de kinderen die 4 worden is optimaal. De kleuterjuf kent de kinderen dan al erg goed.

Kinderopvangtoeslag
Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl onder kopje kinderopvangtoeslag.

Landelijk Register Kinderopvang
In het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LKR staat.

Meer informatie
Voor meer informatie of inschrijving voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Parel,  Pascalle Helling-Top.
Tel 036 530 61 06 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl.