Peutergroep


 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging?

 

In oktober 2019 zijn wij gestart met educatieve opvang voor peuters van 2 -4 jaar in OBS Polygoon. De minimale afname is twee ochtenden in de week, waar maximaal 8 peuters en een pedagogisch medewerkster van Kindercentrum de Parel aanwezig zijn. Op deze manier raken de kinderen al bekend met de school en is de overgang naar de basisschool straks minder groot.

Er is veel tijd en begeleiding om in een kleine groep te werken met voldoende aandacht voor elk kind.  Zo kan elk kind op de juiste manier worden uitgedaagd. Wij werken met het kindvolgsysteem van Looqin, dat speciaal ontwikkeld is om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in de groep in beeld te brengen. Als het welbevinden & betrokkenheid goed zijn op de groep dan zijn kinderen beter in staat zich optimaal te ontwikkelen. En uiteraard wordt die ontwikkeling ook gevolgd, dat doen we door observeren en screenen van de kinderen op 10 ontwikkelingsdomeinen. Zo leren we waar de talenten van de kinderen liggen en weten we op welke domeinen de kinderen extra uitdaging nodig hebben. We gaan er in onze visie vanuit dat elk kind een klein ondernemertje is die erop uit is de wereld te ontdekken. Wij vinden daarin het proces van de ontdekking belangrijker dan het eindproduct, dus observeren en documenteren veel door beeldmateriaal.

Voor meer informatie: www.kindercentrumdeparel.nl
Of u kunt contact opnemen met Kindercentrum de Parel,  Pascalle Helling-Top.
Tel 036 530 61 06 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl.